2 article(s) from Zheng, Hui

A highly efficient porous rod-like Ce-doped ZnO photocatalyst for the degradation of dye contaminants in water

 1. Binjing Hu,
 2. Qiang Sun,
 3. Chengyi Zuo,
 4. Yunxin Pei,
 5. Siwei Yang,
 6. Hui Zheng and
 7. Fangming Liu
 • Full Research Paper
 • Published 03 Jun 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1157–1165, doi:10.3762/bjnano.10.115

 • Full Research Paper
 • Published 22 May 2018

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 1527–1535, doi:10.3762/bjnano.9.143

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst