Mo-doped boron nitride monolayer as a promising single-atom electrocatalyst for CO2 conversion

 1. Qianyi Cui,
 2. Gangqiang Qin,
 3. Weihua Wang,
 4. Lixiang Sun,
 5. Aijun Du and
 6. Qiao Sun
 • Full Research Paper
 • Published 22 Feb 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 540–548, doi:10.3762/bjnano.10.55

 • Full Research Paper
 • Published 22 Feb 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 531–539, doi:10.3762/bjnano.10.54

Ceria/polymer nanocontainers for high-performance encapsulation of fluorophores

 1. Kartheek Katta,
 2. Dmitry Busko,
 3. Yuri Avlasevich,
 4. Katharina Landfester,
 5. Stanislav Baluschev and
 6. Rafael Muñoz-Espí
 • Full Research Paper
 • Published 22 Feb 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 522–530, doi:10.3762/bjnano.10.53

A porous 3D-RGO@MWCNT hybrid material as Li–S battery cathode

 1. Yongguang Zhang,
 2. Jun Ren,
 3. Yan Zhao,
 4. Taizhe Tan,
 5. Fuxing Yin and
 6. Yichao Wang
 • Full Research Paper
 • Published 21 Feb 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 514–521, doi:10.3762/bjnano.10.52

 • Full Research Paper
 • Published 19 Feb 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 500–513, doi:10.3762/bjnano.10.51

 • Full Research Paper
 • Published 18 Feb 2019

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 494–499, doi:10.3762/bjnano.10.50

 • Full Research Paper
 • Published 15 Feb 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 483–493, doi:10.3762/bjnano.10.49

 • Editorial
 • Published 15 Feb 2019

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 481–482, doi:10.3762/bjnano.10.48

Wearable, stable, highly sensitive hydrogel–graphene strain sensors

 1. Jian Lv,
 2. Chuncai Kong,
 3. Chao Yang,
 4. Lu Yin,
 5. Itthipon Jeerapan,
 6. Fangzhao Pu,
 7. Xiaojing Zhang,
 8. Sen Yang and
 9. Zhimao Yang
 • Letter
 • Published 14 Feb 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 475–480, doi:10.3762/bjnano.10.47

 • Full Research Paper
 • Published 13 Feb 2019

 • PDF

 • Supp. Info

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 467–474, doi:10.3762/bjnano.10.46

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst