1 article(s) from Sun, Xiao-Qiang

Asymmetric Michael addition reactions catalyzed by calix[4]thiourea cyclohexanediamine derivatives

  • Zheng-Yi Li,
  • Hong-Xiao Tong,
  • Yuan Chen,
  • Hong-Kui Su,
  • Tangxin Xiao,
  • Xiao-Qiang Sun and
  • Leyong Wang

Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 1901–1907, doi:10.3762/bjoc.14.164

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 25 Jul 2018
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities