2 article(s) from Shen, Yue

Electrostatic force spectroscopy revealing the degree of reduction of individual graphene oxide sheets

 • Yue Shen,
 • Ying Wang,
 • Yuan Zhou,
 • Chunxi Hai,
 • Jun Hu and
 • Yi Zhang

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 1146–1155, doi:10.3762/bjnano.9.106

Graphical Abstract
PDF
Album
Full Research Paper
Published 11 Apr 2018

Nanoscale mapping of dielectric properties based on surface adhesion force measurements

 • Ying Wang,
 • Yue Shen,
 • Xingya Wang,
 • Zhiwei Shen,
 • Bin Li,
 • Jun Hu and
 • Yi Zhang

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 900–906, doi:10.3762/bjnano.9.84

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 16 Mar 2018
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities