3 article(s) from Wang, Ying

Atomic force acoustic microscopy reveals the influence of substrate stiffness and topography on cell behavior

 1. Yan Liu,
 2. Li Li,
 3. Xing Chen,
 4. Ying Wang,
 5. Meng-Nan Liu,
 6. Jin Yan,
 7. Liang Cao,
 8. Lu Wang and
 9. Zuo-Bin Wang
 • Full Research Paper
 • Published 26 Nov 2019

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 2329–2337, doi:10.3762/bjnano.10.223

 • Full Research Paper
 • Published 11 Apr 2018

 • PDF
Graphical Abstract

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 1146–1155, doi:10.3762/bjnano.9.106

Nanoscale mapping of dielectric properties based on surface adhesion force measurements

 1. Ying Wang,
 2. Yue Shen,
 3. Xingya Wang,
 4. Zhiwei Shen,
 5. Bin Li,
 6. Jun Hu and
 7. Yi Zhang
 • Full Research Paper
 • Published 16 Mar 2018

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Nanotechnol. 2018, 9, 900–906, doi:10.3762/bjnano.9.84

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst