2 article(s) from Xu, Hua

Luminescence of Tb3Al5O12 phosphors co-doped with Ce3+/Gd3+ for white light-emitting diodes

 1. Yu-Guo Yang,
 2. Lei Wei,
 3. Jian-Hua Xu,
 4. Hua-Jian Yu,
 5. Yan-Yan Hu,
 6. Hua-Di Zhang,
 7. Xu-Ping Wang,
 8. Bing Liu,
 9. Cong Zhang and
 10. Qing-Gang Li
 • Full Research Paper
 • Published 14 Jun 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1237–1242, doi:10.3762/bjnano.10.123

Fe3O4 nanoparticles as a saturable absorber for giant chirped pulse generation

 1. Ji-Shu Liu,
 2. Xiao-Hui Li,
 3. Abdul Qyyum,
 4. Yi-Xuan Guo,
 5. Tong Chai,
 6. Hua Xu and
 7. Jie Jiang
 • Full Research Paper
 • Published 20 May 2019

 • PDF

Beilstein J. Nanotechnol. 2019, 10, 1065–1072, doi:10.3762/bjnano.10.107

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst