2 article(s) from Sun, Hongwei

Complexation of a guanidinium-modified calixarene with diverse dyes and investigation of the corresponding photophysical response

 1. Yu-Ying Wang,
 2. Yong Kong,
 3. Zhe Zheng,
 4. Wen-Chao Geng,
 5. Zi-Yi Zhao,
 6. Hongwei Sun and
 7. Dong-Sheng Guo
 • Full Research Paper
 • Published 25 Jun 2019

 • PDF
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1394–1406, doi:10.3762/bjoc.15.139

Strong binding and fluorescence sensing of bisphosphonates by guanidinium-modified calix[5]arene

 1. Jie Gao,
 2. Zhe Zheng,
 3. Lin Shi,
 4. Si-Qi Wu,
 5. Hongwei Sun and
 6. Dong-Sheng Guo
 • Full Research Paper
 • Published 19 Jul 2018

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 1840–1845, doi:10.3762/bjoc.14.157

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst