3 article(s) from Li, Jia

Anti-inflammatory aromadendrane- and cadinane-type sesquiterpenoids from the South China Sea sponge Acanthella cavernosa

 • Shou-Mao Shen,
 • Qing Yang,
 • Yi Zang,
 • Jia Li,
 • Xueting Liu and
 • Yue-Wei Guo

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 916–925, doi:10.3762/bjoc.18.91

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 25 Jul 2022

Targeted photoswitchable imaging of intracellular glutathione by a photochromic glycosheet sensor

 • Xianzhi Chai,
 • Hai-Hao Han,
 • Yi Zang,
 • Jia Li,
 • Xiao-Peng He,
 • Junji Zhang and
 • He Tian

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 2380–2389, doi:10.3762/bjoc.15.230

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 07 Oct 2019

New sesquiterpenoids from the South China Sea soft corals Clavularia viridis and Lemnalia flava

 • Qihao Wu,
 • Yuan Gao,
 • Meng-Meng Zhang,
 • Li Sheng,
 • Jia Li,
 • Xu-Wen Li,
 • Hong Wang and
 • Yue-Wei Guo

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 695–702, doi:10.3762/bjoc.15.64

Graphical Abstract
PDF
Album
Supp Info
Full Research Paper
Published 15 Mar 2019
 
Other Beilstein-Institut Open Science Activities