4 article(s) from Wang, Qian

Characterization of a new fusicoccane-type diterpene synthase and an associated P450 enzyme

 1. Jia-Hua Huang,
 2. Jian-Ming Lv,
 3. Liang-Yan Xiao,
 4. Qian Xu,
 5. Fu-Long Lin,
 6. Gao-Qian Wang,
 7. Guo-Dong Chen,
 8. Sheng-Ying Qin,
 9. Dan Hu and
 10. Hao Gao
 • Full Research Paper
 • Published 05 Oct 2022

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2022, 18, 1396–1402, doi:10.3762/bjoc.18.144

Visible-light-mediated copper photocatalysis for organic syntheses

 1. Yajing Zhang,
 2. Qian Wang,
 3. Zongsheng Yan,
 4. Donglai Ma and
 5. Yuguang Zheng
 • Review
 • Published 12 Oct 2021
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2021, 17, 2520–2542, doi:10.3762/bjoc.17.169

 • Full Research Paper
 • Published 16 Dec 2013

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 2877–2885, doi:10.3762/bjoc.9.324

Supramolecular FRET photocyclodimerization of anthracenecarboxylate with naphthalene-capped γ-cyclodextrin

 1. Qian Wang,
 2. Cheng Yang,
 3. Gaku Fukuhara,
 4. Tadashi Mori,
 5. Yu Liu and
 6. Yoshihisa Inoue
 • Full Research Paper
 • Published 07 Mar 2011

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2011, 7, 290–297, doi:10.3762/bjoc.7.38

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst