4 article(s) from Liu, Yu

Oxidative radical ring-opening/cyclization of cyclopropane derivatives

 1. Yu Liu,
 2. Qiao-Lin Wang,
 3. Zan Chen,
 4. Cong-Shan Zhou,
 5. Bi-Quan Xiong,
 6. Pan-Liang Zhang,
 7. Chang-An Yang and
 8. Quan Zhou
 • Review
 • Published 28 Jan 2019

 • PDF
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 256–278, doi:10.3762/bjoc.15.23

 • Full Research Paper
 • Published 01 Aug 2013
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 1559–1564, doi:10.3762/bjoc.9.177

 • Full Research Paper
 • Published 07 Apr 2011
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2011, 7, 396–403, doi:10.3762/bjoc.7.51

Supramolecular FRET photocyclodimerization of anthracenecarboxylate with naphthalene-capped γ-cyclodextrin

 1. Qian Wang,
 2. Cheng Yang,
 3. Gaku Fukuhara,
 4. Tadashi Mori,
 5. Yu Liu and
 6. Yoshihisa Inoue
 • Full Research Paper
 • Published 07 Mar 2011

 • PDF

 • Supp. Info
Graphical Abstract

Beilstein J. Org. Chem. 2011, 7, 290–297, doi:10.3762/bjoc.7.38

Other Beilstein-Institut Open Science Activities

Keep Informed

RSS Feed

Subscribe to our Latest Articles RSS Feed.

Subscribe

Follow the Beilstein-Institut

LinkedIn

Twitter: @BeilsteinInst